PATENT DUKTUS ARTERİOSUS (PDA)
·        Her bebek doğduğunda duktus arteriosus ile doğar.
·        Bu kalpten çıkan iki büyük damar olan pulmoner arter ve aorta arasında kan geçişini sağlayan anne karnında iken bulunması hayati önem taşıyan bir yoldur.
 
·        Pulmoner arter, kalbin sağ tarafından venöz kanı (kirli kanı) akciğerlere taşır, bu kan akciğerlerde temizlenir (oksijenlenir.)
·        Aorta kalbin sol tarafında temiz kanı vücudun tümüne taşır.
·        Normalde duktus arteriosus yolu doğumdan birkaç saat sonra kapanır.
·        Eğer kapanmazsa bu açıklık sayesinde vücuda gitmesi gereken temiz kanın bir kısmı akciğerlere gider. Sonuç olarak bu durum; akciğerlere fazla kan gitmesine (akciğer tansiyonunun yükselmesine) ve kalbin daha fazla yorulmasına sebep olur.
·        Duktusun açık kalması erken doğanlarda (prematüre bebek) daha sıktır. Bazen zamanında doğmuş bebeklerde de görülebilir.
·        Eğer duktus açıklığı genişse, çocuklarda çabuk yorulma, emme güçlüğü, gelişim geriliği, hızlı nefes alıp verme, sık bronşit ve zature geçirme gibi tekrarlayan akciğer enfeksiyonları olabilir.
·        Açıklık küçük ise genellikle normal muayene sırasında kalpte üfürüm duyulması ve ekokardiyografi ile tanı konulur. Çocuk genellikle iyi, sağlıklı görünür.
·        Bazı çocuklarda belirtiler doğumdan birkaç hafta veya aylar sonra ortaya çıkar.
  • Duktusun kapanmaması durumunda tedavi:
1.     Kateter yolu ile (anjiokardiografi) yöntemi ile duktusun cihazla kapatılması
 
 
2.     Cerrahi yöntemle duktusun bağlanması
  • Nelere dikkat etmek gerekir?
Bu hastalar tedavi yapılan kadar belli aralıklarla bir çocuk kardiyoloğu tarafından takip edilmesi gereklidir.
Diş çekimi, sünnet gibi girişisel tedavi yapılmadan önce mutlaka kalbin enfeksiyonlara karşı korunması amacıyla tedavi verilmesi gerekli olduğundan çocuk kardiyologlarının görüşü alınmalıdır.